Косово и Метохија

22. Септембар 2022 године 

Отворена прва Олимпијада здравља, спорта и културе

трећег доба у Грачаници

У организацији Савеза пензионера КиМ, а под покровитељством

Канцеларије за КиМ и Савеза пензионера Србије у Грачаници је почела

Олимпијада здравља, спорта и културе трећег доба, која је окупила

наше најстарије суграђане из свих српских средина наше покрајине.

Олимијаду здравља, спорта и културе трећег доба у Грачаници званично је отворио председник Савеза пензионера Србије Проф. др. Андреја Савић

“Треће доба не значи да се треба предати, напротив треба живети пуним плућима активним животом и управо данашња манифестација у оквиру свих регионалних и покрајинских манифестација које смо ове године спровели има тај основни циљ, што значи једну бољу повезаност, дружење, међугенерацијску сарадњу и све оно што чини позитивним наш духовни живот”, истакао је Савић, приликом отварање прве Олимпијаде у Грачаници.

“Започињемо прву Олимијаду здравља, спорта и културе трећег доба у Грачаници, у питању је манифестација која се по први пут организује на нашим светим и заветним просторима. Започињемо манифестацију која ће, убеђен сам, постати традиција”, казао је Веско Стојковић, председник Савеза пензионера Косова и Метохије.

Добродошлицу и успешне резултате учесницима пожелео је и начелник Косовког управног округа Срђан Поповић.

“Мени је драго што смо у Грачаници угостили велики број пензионера из свих крајева Косова и Метохије и што смо им данас домаћини”, истакао је Поповић.

На покрајинској Олимпијади трећег доба  у Грачаници учествовало је двадесет екипа са око 200 такмичара из свих делова Косова и Метохије, који су се надметали у шест спортских дисциплина.

“Поред спортских такмичења имамо базар здравља, домаћу радиност, изложбу са Ликовне колоније, као у културно-уметнички програм у Дому културе у Грачаници”, нагласио је Срећко Тодоровић, председник Поктрета трећег доба.

Учесници манифестације нису скривали задовољство што је и пензионерима у нашој покрајини  омогућено да буду актери једног овакавог догађаја.

Три најбоље екипе са Олимијаде у Грачаници, како је речено, учествоваће на републичкој Олимијади, која ће бити одржана у Врњачкој бањи од 28. септембра до 02. октобра.

Извор: РТВ Грачаница; Фото: РТВ Грачаница

=============================================

 Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

СЕПТЕМБАР 2022

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ ОД

28 СЕПТЕМБРА ДО 2. ОКТОБРА 2022 ГОДИНЕ

Током читаве 2022. године Савез пензионера Србије  организовао је бројне друштвене, културно уметничке и спортско-рекреативне манифестација корисника пензија у читавој Републици Србији на микро и макро нивоу – по општинама, градовима, окрузима и покрајинама.  На тим манифестацијама обухваћено је преко 10.000 пензионера, а као круна тих манифестација је планирање, организовање и реализовање 15. Републичке Олимпијаде спорта здравља и културе трећег доба у периоду од 28. септембра до 2. октобра 2022 године.

Кликните за програм Олимпијаде Трећег Доба

Овај догађај представља главну културну и спортско - рекреативну манифестацију пензионера у Републици Србији која се организује у складу са чланом 2, 3. и 21. Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и ивалидско осигурање, који је, на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању донео Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, на седници одржаној 28. маја 2020. године.

Циљ Олимпијаде је подстицање и одржавање веће интеграције старих људи у друштво, а она представља облик партнерског деловања Савеза пензионера Србије и Удружења пензионера Србије ''Независност'' у функцији остваривања њихових улога одређених наведеним правилником.

Креатор, организатор и непосредни реализатор Олимпијаде је Покрет трећег доба Србије, који је произашао из активности првих олимпијада ове врсте у нас. Покрет трећег доба Србије утврдио је низ аката од од значаја за организацију Републичке Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег доба, формирао Организациони одбор Олимпијаде од 27 чланова и 10 Оперативних тимова за реализацију Олимпијаде и то: Тим за креацију свечаних, вечерњих и других програма; Тим за културу; Тим за спорт; Тим за здравство; Тим за финансије и маркетинг; Тим за истраживања и научно-стручну потпору; Тим за волонтерске активности, екологију, међугенерацијску сарадњу и безбедност; Тим за логистичку подршку и документацију;  Тим за смештај и кетеринг; и Тим за медије и протокол.

На основу утврђеног Програма манифестације, Пропозиција и Правила по свим програмским сегментима, сви Оперативни тимови утврдили су своје планове рада, на основу којих је Организациони одбор усвојио Сатницу свих програмских дешавања на 15. оОлимијади спорта, здравља и културе трећег доба у Брњачкој Бањи 2022 године

Олимпијада је изазов и шанса човека трећег животног доба да, сходно својим годинама, мобилише сопствене снаге, да се удружи са вршњацима и да покаже да може да буде и даље активан, да жеља за такмичењем са самим собом и са другима не познаје године и да има право да достојанствено живи. Она подстиче и промену саме улоге и значаја пензионерских и других удружења која окупљају људе трећег доба.

О вредности и значају Олимпијаде за интеграцију старијег становништва у друштво, промоцију здравих навика, међугенерацијске сарадње, креативности и активног старења, мењању слике о старима, смањењу дискриминације на основу година, као и за јачање самопоуздања ове групе људи говоре и многобројна писма подршке и признања које је Покрет добијао од прве одржане Олимпијаде до данас.

Усвојена су нова правила и пропозиције такмичења тако да ће се на 15. Републичкој олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба у Врњачкој Бањи пензионери такмичити у дисциплинама 1.Штафета у брзом ходању 2.Пикадо 3. Кошарка – слободна бацања 4.Фудбал – пенали на мале голове без голмана и 5.Шах. Екипе се састоје из 5 чланова. Такмичење у стрељаштву и риболову се неће организовати.

Очекује се присуство близу 600 пензионера и гостију, од чега око 500 пензионера - такмичара из репрезентативних општинских удружења пензионера у Републици Србији, где се могу добити и све потребне ближе информације. Организација спортских такмичења се планира пола дана, а да друга половина дана је резервисана за културно уметничке манифестације, здравство, туризам и др.

Програмом манифестације jе посебна пажња посвећена

незаобилазној Међугенерацијској сарадњи.

*          *          *

ОЛИМПИЈСКИ КЛАДЕНАЦ - својеврсни Зборник информација о

реализованим спортско рекреативним, превентивно здравственим,

културно уметничким и другим активностима

Олимпијаде трећег доба.

================================

 


Ocena korisnika:  3 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

 PREUZETO SA:

Svedok Online

Sep 11. 2022 godine

INTERVJU: Prof. dr Andreja Savić,

predsednik Saveza penzionera Srbije:

Ni jedna partija ne može imati ’’tapiju’’ na masu penzionera u kojoj je prisutna različita politička, ideološka i kakva god hoćete pripadnost

 

Andreja Savić (foto: MC.RS)

Piše: Vladan Dinić

Svedok: Penzioneri, mnogoljudni u Srbiji, možda i najbrojniji korisnici svog penzionog fonda, dugo su živeli pod „patronatom“ PUPS-a koji je, činilo se, stavio šapu na sve penzionere u Srbiji. Ispostavilo se da je tu zapravo najlegitimniji (i najmnogobrojniji) Savez penzionera Srbije, pa Udruženje sindikata penzionera Srbije i Sindikat „Nezavisnost“…?

Prof dr Andreja Savić: Pitanje autentičnih zastupnika populacije naših najstarijih sugrađana — korisnika penzija je i političkog ali i nevladinog karaktera. Političkog, jer sadašnjih 1.650.000 penzionera čine najmanje četvrtinu biračkog tela i normalna je težnja svake vlasti da ostvari uticaj na ovu grupaciju u izbornim ciklusima. Nevladinog, jer mnoštvo interesa različitih društvenih struktura je moguće ostvarivati u pravnom okviru Zakona o udruženjima. U javnosti, inače, postoji nedovoljna informisanost i nerazumevanje koje se ispoljava preko stvorenih stereotipa o izvornim predstavnicima grupacije 65+ u političkom prostoru, bilo da je reč o nekoj političkoj organizaciji ili o nekom politizovanom udruženju koje svojim delovanjem izlazi iz okvira nevladinog sektora. Ovo pitanje je, povodom nedavnog prijema tročlane delegacije penzionerskih organizacija u Vladi Republike Srbije, ponovo aktuelizovano, pre svega u medijskom prostoru. Stoga, vrlo kratko bih konstatovao nekoliko bitnih činjenica koje mogu voditi objektivnim zaključcima: prvo, ni jedna partija ne može imati ’’tapiju’’ na tako masovnu populaciju u kojoj je evidentna različita politička, ideološka i kakva god hoćete pripadnost; drugo, Zakon o udruženjima je, još od 2011, striktno obavezao sve u nevladinom sektoru kao ’’dobrovoljne, nevladine, nestranačke i nedobitne’’ organizacije; treće, penzioneri u ogromnoj većini poštuju državu i predstavljaju najdiscipilinovaniji deo društvene zajednice. Iz ugla najstarije, najmasovnije i najzastupljenije institucionalne mreže republičke organizacije Saveza penzionera bitna odrednica je povezivanje i artikulacija statusnih interesa svih 169 opštinskih, gradskih, okružnih i pokrajinskih udruženja penzionera u socijalnom dijalogu sa nadležnim državnim institucijama. I upravo je nedavni sastanak u Vladi, posle mnogo godina, pokazao da se taj dijalog mora voditi sa izvornim zastupnicima, pogotovu ako su usaglasili svoje stavove, a koji korektno i objektivno mogu doprineti nalaženju najboljih rešenja u datim okolnostima.

S: Nedavno su prvi ljudi ovih udruženja posle mnogo, mnogo vremena stigli u Vladu Srbije (primili su vas premijer Ana Brnabić, ministar finansija Siniša Mali i resorni ministar prof. dr Darija Kisić) i jasno i precizno izneli legitimne stavove penzionera i čini se — s optimizmom napustili prostorije Vlade. Da li će taj Vaš optimizam doneti i opipljivu (novčanu) korist armiji penzionera, koji su, izgleda, bili i još uvek su na kraju reda za povećanje primanja?

A.S: činjenica da je, poput Socijalno-ekonomskog saveta po pitanju Zakona o radu, otvoren prostor za sličan socijalni dijalog u oblasti sistema penzijsko-invalidskog osiguranja, znači da je konačno učinjen pomak i da postoji svest o potrebi drugačijeg uređenja jedne od fundamentalne oblasti koja je višedecenijski urušavana. Trenutak nam ne ide u prilog zbog globalne geopolitičke i ekonomske neizvesnosti koja je možda najteža posle Drugog svetskog rata, ali su — sa naše strane — pripremljene validne analize i elaborati u svim segmentima sistema PIO, koji će biti detaljno razmatrane na mešovitoj Komisiji za praćenje i pimenu propisa u ovoj oblasti. S obzirom na opšti interes, lično ću se založiti da u ovaj proces budu uključena i neka udruženja penzionera, nastala posle 2014.godine, koja su u proteklom periodu ispoljila dinamizam u predlaganju ekonomski održivih rešenja.

S: Pomenuli ste kompleksnost vaših analiza u ovoj oblasti. Na šta konkretno mislite?

A.S: Kao što se na sastanku u Vladi nije moglo detaljnije razgovarati o brojnim segmentima sistema PIO, tako je nemoguće i u ovom razgovoru sve podrobnije pojasniti, pogotovu što su sve naše analize i elaborati potkrepljeni brojnim statističkim podacima iz više zvaničnih izvora. Ipak, da nabrojim neka od tih važnih pitanja: 1. usklađivanje penzija do kraja ove i početkom iduće godine (Vlada je najavila povećanje penzija 1. novembra o.g. od 9% i 1.januara iduće godine od 11,2%, što kumulativno čini povećanje od 19,1 %); 2. kako u okviru projekcije do 2025.g. doći do cilja da prosečne penzije dosegnu 455 evra, ako prosećna zarada bude iznosila 1.000 evra; 3. kako korigovati ’’švajcarsku formulu’’ koja bi zaustavila pad penzija; 4. kako rešiti status oko 300.000 socijalno ugroženih lica starijih od 65 godina zbog čega je potrebna izrada socijalnih karata u cilju utvrđivanja visine socijalne pomoći; 5. kako rešiti ukidanje kaznenih poena (0,34% za svaki mesec koji nedostaje do punog starosnog uslova za sve penzionere-gubitnike tranzicije prilikom stečaja i gašenja firmi; 6. kako iznaći način da se izvrši nadoknada onim penzionerima što im je tokom fiskalne konsolidacije u periodu 2014–2018. oduzeto kroz smanjenja visine penzija; 7. preispitivanje privatizacija banja i druge imovine stečene penzionerskim fondovima u ranijem periodu i dr. Svestan sam da ovo može izgledati kao inventar želja, ali su to projektovani okviri u kojima se kreće aktivnost izvornih zastupnika penzionerske populacije. Sva ova pitanja podrazumevaju strateški pristup države preispitivanjem postojeće koncepcije sistema penzijsko- invalidskog osiguranja i, u skladu sa tim, budućeg modela državne organizacije u ovoj oblasti, jer se pokazalo da su sve izmene i dopune zakonskih rešenja nakon 2.000 bile parcijalne, nedovoljne, na duži rok neodržive i na štetu penzionera.

S: Stalno se, kao opravdanje pominje nekakva „švajcarska formula“? Većina penzionera o tome sluša godinama, ali praktično niko ne objašnjava TAJNU „švajcarske formule“ i zašto se ne primenjuje.

A.S: Primena modela ‘’švajcarske formule’’ od 2020.godine nije u praksi održala odnos: 50% od rasta prosečne zarade plus 50% rasta inflacije. Da ne ulazimo u blisku prošlost, kada su prosečne penzije iznosile mnogo više (npr. 62% u odnosu na prosečnu zaradu 2009.g. ili 55,6% u odnosu na prosečnu zaradu 2012.g.) konstatujemo da je trend pada evidentan i da, drugim rečima, penzije ne prate plate (npr. udeo penzija u prvoj polovini 2022. je iznosio 42,6% u prosečnoj neto zaradi, a prisutna su — zbog globalne krize — i inflatorna kretanja koja ozbiljno ugrožavaju kupovnu moć). Takođe, treba uvesti obavezu da se penzije dva puta godišnje usklađuju zbog inflacije, što je pravilo koje uveliko važi i za različite oblike scijalne pomoći. Zbog toga je, po našim analizama, potrebna njena nadogradnja u okviru stabilizacije Fonda na ekonomski održivom i društveno prihvatljivom nivou.

S: Vi ste sada i narodni poslanik, istina kao javna ličnost, sa izborne liste SPS-a, da li možemo da se nadamo da ćete Vi biti i glas penzionera u parlamentu Srbije, a ne samo „zastupnik“.

A.S: Za ove tri godine sam, obavljajući dužnost čelnika republičke organizacije penzionera, obišao skoro sve naše članice širom Srbije i stekao neposrednu percepciju šta misli ‘’baza’’, pogotovu većinski deo od blizu milion penzionera koji primaju penziju ispod prosečne penzije koja sada iznosi nepunih 31.000 dinara. Na moju odluku da prihvatim poziv socijalista da budem na njihovoj poslaničkoj listi uticao je ne samo njihov program u delu socijalne politike koji je ubedljivo najkompatibilniji sa našim programom, nego i većinski konsenzus ‘’baze’’ koja nije bila zadovoljna zastupanjem i zalaganjem onih parlamentarnih stranaka koje su programski samo deklarativno predvideli brigu za statusna pitanja najstarijih naših sugrađana. U godinama u kojima sam, u meni je prisutna želja ne za građenjem političke karijere, već da dobijem priliku da na najkompetentnijem političkom mestu argumentovano zastupam ukupnu penzionersku populaciju. Oni su stvarali ovu državu i najmanje što država treba da učini za njih je da učini što više da njihov život u ovoj starosnoj dobi bude dostojanstveniji.

Ko je Prof. dr Andreja Savić?

Profesora dr Andreja Savića, prvog šefa Bezbedonosni informativne Agencije u Srbiji, danas predsednika Saveza penzionera Srbije ne bi trebalo posebno predstavljati: Završio je Fakultet političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu, na kome je i magistrirao iz oblasti komunikacija i masovnih medija. Doktorirao je na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Skoplju…Objavio je 12 knjiga u svojstvu autora ili koautora i veći broj naučnih članaka. Bio je predavač, šef katedre i dugogodišnji načelnik Obrazovno-istraživačkog centra na Institutu bezbednosti u Beogradu, vanredni profesor na Fakultetu civilne odbrane Univerziteta u Beogradu i redovni profesor na Kriminalističko-policijskoj akademiji u Beogradu. Angažovan je kao spoljni saradnik-gostujući profesor na Fakultetu političkih nauka na postidiplomskim studijama iz oblasti terorizma i organizovanog kriminaliteta, Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu na strukovnim studijama nacionalne bezbednosti i Fakultetu za poslovni menadžment — oblast civilne bezbednosti u Baru, Crna Gora.

Naučna oblast kojom se bavi je društveno-humanistička, uže polje bezbednosnih disciplina. U dugoj radnoj karijeri radio je u MUP-u R.Srbije i Institutu bezbednosti. Sada je direktor Akademije za diplomatiju i bezbednost u Beogradu. Uz to, i tu oblast nikako ne bi smeli da zaboravimo bio je predsednik Šahovskog saveza, aktivan šahista, majstorski kandidat sa snagom majstora, igrao je i igra za ŠK “Beograd” gde postiže odlične rezultate…

U privatnom životu izuzetno korektan čovek, nadprosečno obrazovan, izuzetan sagovornik, odličan analitičar i jednostavno čovek od reči i karaktera…Njegovim dolaskom na mesto predsednika Saveza penzionera Srbije dobili su pre svega — penzioneri, njih 1.650.000, a brojni pomaci u poboljšanju statusa ljudi koji su odradili svoj radni vek se osećaju, a od nove godine ta brojna grupacija uskoro će to i praktično osetiti kroz najavljivana i dogovorena povećanja penzija…

         ========================================


Ocena korisnika:  1 / 5

Zvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Прва београдскa Oлимпијадa спорта, здравља и културе

пензионерa на Ади Циганлији

6.09.2022

Градоначелник Београда Александар Шапић отворио је на Ади Циганлији Прву београдску олимпијаду спорта, здравња и културе пензионера и том приликом поручио да ће Град Београд учинити све да нашим најстаријим суграђанима „трећег доба” буде што мирније и безбедније, уз многобројне активности и дружења.

``У времену у коме живимо често заборављамо на наше најстарије, а и њима је некад потребно друштво и пажња. Док сам био на челу општине Нови Београд највише сам волео да проводим време са нашим најстаријим суграђанима јер они имају посебну позитивну енергију, енергију ентузијазма и живота. Када би њихову енергију имали људи моје генерације и нешто млађи, мислим да би нам свима било много боље у животу и да бисмо много више ствари успевали да урадимо. Зато мислим да су овакве манифестације добре, а и сам сам пуно пута на Новом Београду организовао многобројне излете, разне акције, дружења, као и програме који су наменски посвећени само пензионерима. Такви догађаји су увек били најпосећенији и увек је ту била најлепша атмосфера – рекао је Шапић.

Он је додао да нема разлога да се организација таквих догађаја не настави и на територији целог града, мада је, како је нагласио, доста тога и до сада урађено``.

``Према информацијама које сам добио, у последњих пар година отворен је велики број клубова за пензионере и доста је уложено у ту област, али мислим да нашим најстаријима и људима „трећег доба” никада довољно не можемо да се одужимо за све што су током свог радног века учинили за нас и за наш град. Зато ћемо дати све од себе да београдским пензионерима обезбедимо што лепше пензионерске дане`` – рекао је Шапић.

Изразио је наду да ће све протећи у најбољем реду јер се Град потрудио да учесницима олимпијаде обезбеди најбоље услове да се лепо друже. Позвао је све наше суграђане да посете ову манифестацију, додајући да је Ада Циганлија рај за рекреативце и професионалце.

Председница Градске организације пензионера Београда и чланица Градског већа Ружица Белановић уручила је овом приликом посебну плакету градоначелнику Александру Шапићу.

У оквиру олимпијаде, у којој учествује близу 250 пензионера, петочлане екипе такмичиће се у пет дисциплина: штафетно брзо ходање, фудбал, кошарка, пикадо и шах.

ЕКИПА ОПШТИСКОГ УДРУЖЕЊА ПЕНЗИОНЕРА СТАРИ ГРАД ОСВОЈИЛА СРЕБРНУ

МЕДАЉУ У ШАХУ КОЈУ ЈЕ ПРИМИЛА ПРЕДСЕДНИЦА СЛАЂАНА ПЛАВШИШ

 

     

 

     

Догађају су присуствовали и председник Савеза пензионера Србије Проф. др. Андреја Савић,

заменица градоначелника Весна Видовић, чланови Градског већа Вук Мирчетић, Виолета Филип и

Игор Мушић, градска секретарка за социјалну заштиту Александра Чамагић и

директор ЈП „Ада Цингалија” Роберт Ђукић.


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko