ПРОГРАМ 15.РЕПУБЛИЧКЕ ОЛИМПИЈАДЕ СПОРТА, ЗДРАВЉА И КУЛТУРЕ ТРЕЋЕГ ДОБА

СЕПТЕМБАР 2022

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ ОД

28 СЕПТЕМБРА ДО 2. ОКТОБРА 2022 ГОДИНЕ

Током читаве 2022. године Савез пензионера Србије  организовао је бројне друштвене, културно уметничке и спортско-рекреативне манифестација корисника пензија у читавој Републици Србији на микро и макро нивоу – по општинама, градовима, окрузима и покрајинама.  На тим манифестацијама обухваћено је преко 10.000 пензионера, а као круна тих манифестација је планирање, организовање и реализовање 15. Републичке Олимпијаде спорта здравља и културе трећег доба у периоду од 28. септембра до 2. октобра 2022 године.

Кликните за програм Олимпијаде Трећег Доба

Овај догађај представља главну културну и спортско - рекреативну манифестацију пензионера у Републици Србији која се организује у складу са чланом 2, 3. и 21. Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и ивалидско осигурање, који је, на основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању донео Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, на седници одржаној 28. маја 2020. године.

Циљ Олимпијаде је подстицање и одржавање веће интеграције старих људи у друштво, а она представља облик партнерског деловања Савеза пензионера Србије и Удружења пензионера Србије ''Независност'' у функцији остваривања њихових улога одређених наведеним правилником.

Креатор, организатор и непосредни реализатор Олимпијаде је Покрет трећег доба Србије, који је произашао из активности првих олимпијада ове врсте у нас. Покрет трећег доба Србије утврдио је низ аката од од значаја за организацију Републичке Олимпијаде спорта, здравља и културе трећег доба, формирао Организациони одбор Олимпијаде од 27 чланова и 10 Оперативних тимова за реализацију Олимпијаде и то: Тим за креацију свечаних, вечерњих и других програма; Тим за културу; Тим за спорт; Тим за здравство; Тим за финансије и маркетинг; Тим за истраживања и научно-стручну потпору; Тим за волонтерске активности, екологију, међугенерацијску сарадњу и безбедност; Тим за логистичку подршку и документацију;  Тим за смештај и кетеринг; и Тим за медије и протокол.

На основу утврђеног Програма манифестације, Пропозиција и Правила по свим програмским сегментима, сви Оперативни тимови утврдили су своје планове рада, на основу којих је Организациони одбор усвојио Сатницу свих програмских дешавања на 15. оОлимијади спорта, здравља и културе трећег доба у Брњачкој Бањи 2022 године

Олимпијада је изазов и шанса човека трећег животног доба да, сходно својим годинама, мобилише сопствене снаге, да се удружи са вршњацима и да покаже да може да буде и даље активан, да жеља за такмичењем са самим собом и са другима не познаје године и да има право да достојанствено живи. Она подстиче и промену саме улоге и значаја пензионерских и других удружења која окупљају људе трећег доба.

О вредности и значају Олимпијаде за интеграцију старијег становништва у друштво, промоцију здравих навика, међугенерацијске сарадње, креативности и активног старења, мењању слике о старима, смањењу дискриминације на основу година, као и за јачање самопоуздања ове групе људи говоре и многобројна писма подршке и признања које је Покрет добијао од прве одржане Олимпијаде до данас.

Усвојена су нова правила и пропозиције такмичења тако да ће се на 15. Републичкој олимпијади спорта, здравља и културе трећег доба у Врњачкој Бањи пензионери такмичити у дисциплинама 1.Штафета у брзом ходању 2.Пикадо 3. Кошарка – слободна бацања 4.Фудбал – пенали на мале голове без голмана и 5.Шах. Екипе се састоје из 5 чланова. Такмичење у стрељаштву и риболову се неће организовати.

Очекује се присуство близу 600 пензионера и гостију, од чега око 500 пензионера - такмичара из репрезентативних општинских удружења пензионера у Републици Србији, где се могу добити и све потребне ближе информације. Организација спортских такмичења се планира пола дана, а да друга половина дана је резервисана за културно уметничке манифестације, здравство, туризам и др.

Програмом манифестације jе посебна пажња посвећена

незаобилазној Међугенерацијској сарадњи.

*          *          *

ОЛИМПИЈСКИ КЛАДЕНАЦ - својеврсни Зборник информација о

реализованим спортско рекреативним, превентивно здравственим,

културно уметничким и другим активностима

Олимпијаде трећег доба.

================================

 


Ocena korisnika:  3 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 
© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko