Неки резултати анкетног истраживања - Сарадња са трећим добом дијаспоре у области спортске рекреације, културе и уметности...

Планирање, организацију и реализацију анкетног истраживања – Сарадња са трећим добом дијаспоре у области спортске рекреације, културе и уметности извршило је Удружење - Београдски покрет трећег доба Дорћолијада - Београд током 2016 године. Поменуто истраживање се односи на повезивање и међусобну сарадњу са житељима трећег доба дијаспоре у циљу чувања и неговања српског културног, етничког, језичког и верског идентитета. Анкетно истраживање је реализовано уз подршку Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова Србије, као и у сарадњи са Српском Православним црквом.

Састав пројектног тима који је учествовао у припреми и реализацији Анкете: Аутор – руководилац пројекта - Душан Максимовић, проф.; Саветник за сарадњу са црквеним општинама у расејању – Протојереј Др.Радомир Поповић; Мастер менаџер, логистичко-административна подршка - Борка Радовановић, дипл. правник; Саветник за спровођење анкетног истраживања- Славољуб Милошевић, социолог; Саветник за програмске сусрете житеља трећег доба матице и дијаспоре Душан Сердаревић, дипл. инг.; Представник житеља трећег доба у дијаспори - Мирјана Максимовић, Белгија.

Остваривање комуникације и сарадње са нашом дијаспором трећега доба је један од основних циљева ове Aнкете. Анализирана је мапа насељености наше дијаспоре на основу постојећих статистичких података, података којима располаже Управа за сарадњу с дијаспором МСП Србије, Српска православна црква и других података.

Анкетни упитник је попуњаван анонимно и реализован путем стратификованог узорка. Од учесника анкете су прикупљени општи и  демографски подаци, лични ставови, мишљења, уверења и осећања, испитивана је мотивација и интересовање житеља трећега доба дијаспоре, прикупљени су њихови предлози и сугестије у вези повезивања и сарадње са матицом у области спортско рекреативних активности, култури, уметности, чувању и неговању српског културног и верског идентитета и сл.

Испитали смо ставове и мишљења о заинтересованости дијаспоре за повратак у земљу, степену мотивације, познавању прописа и законске регулативе у вези са сигурношћу улагања капитала у нашу земљу, радног ангажовања, почетку бизниса, отварања фирми и сл.

Поред дистрибуције преко 100 штампаних упитника путем поште и непосредног слања, успоставили смо и значајну Интернет комуникацију припремом и слањем близу 100 Електронских упитника у преко 20 земаља одређеним српским савезима, удружењима, заједницама, појединцима и сл. који окупљају наше грађане у дијаспори. 

Формирали смо базу података коришћењем знатног броја сређених Е-mail адреса објављених на порталу Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова Србије.Такође је Српска Православна црква обезбедила коришћење сопствених и Е-mail адреса  Српске православне епархије средњоевропске,Епархије западноевропске, Епархијебританскоскандинавске, Западноамеричке Епархије и др.

Поред тога користрили смо Е-mail контакате којима располаже наше Удружење, као и групне и појединачне Facebook адресе наше дијаспоре остварујући Facebook комуникацију. О току и реализацији Анкете и манифестацији Дорћолијада спорта, здравља у културе трећег доба информисали смо јавност преко сопственог Интернет портала www.dorcolijada.com затим на медијским наступима, на организиваним презентацијама делатности Удружења – БПТД Дорћолијаде и на друге начине.

Постигнути циљеви овог Анкетног истраживања су успешно остваривање непосредне комуникације и сарадње са нашом дијаспором трећега доба као циљном групом овог анкетног истраживања. Кроз реализацију Пројекта остварено је повезивање и међусобна сарадњи Београдског покрета трећег доба Дорћолијада са житељима трећег доба наше дијаспоре у области спортске рекреације, културе и уметности.Та сарадња се односи на успостављање Интернет комуникације путем размене мејлова, комуникације преко друштвених мрежа, међусобне обостране посете и размену искустава посебно са Друштвом пензионера ’’Синђелић’’ из Гетеборгa, Шведска. Остварено је непосредно учешће представника дијаспоре трећега доба у спортско рекреативној манифестацији Дорћолијада спорта, здравља и културе трећега доба која се већ традиционално организује сваке године у Београду. Реализован је организовани Програм посете и боравка представника дијасппре у нашој земљи,  размена Интернет портала са више друштава које окупљају нашу дијаспору у иностранству и сл.

Представници Удружења –БПТД Дорћолијаде, 2016 године, обишли су наше пријатеље у дијаспори – Друштво  пензионера ’’Синђелић’’ из Гетеборга - Шведска. Том приликом смо их информисали о нашим програмским активностима, истраживањима која вршимо и предстојећој спортско рекреативној манифестацији Дорћолијада спорта, здравља и културе трећег доба у Београду. Договорена је даља сарадња са дијаспором Гетеборга и успостављен контакт са дијаспором Диселдорфа ради сарадње у области културе и уметности трећега доба.

Посебно је запажена и остварена већа посета дијаспоре нашем порталу www. dorcolijada.com на коме се редовно објављују све наше програмске активности као и свакодневно аутоматско преузимање од Танјуга и других информативних агенција информација о актуелним друштвеним догађањима у области спортско рекреативних активности, културе и уметности у нашој земљи и др.

За потребе Websajta dorcolijada.com и часописа ’’Геронтoлогија’’,  2018 године, објављујемо део анкетних резултата за које сматрамо да могу да буду од интереса за планирање даљих истраживања у овој области.

Анкети се одазвало укупно 83 учесника - житеља наше дијаспоре трећега добаи то из: Шведске 24,05%, Немачке 17,72%, Аустрије 12,66 %, Швајцарске 10,13%, Белгије 6,33%, Француске 5,06%, Холандије 3,80%, Аустралије 3,80, САД  3,80%, Португалије 2,53% и  Кипра 2,53% и по 1,27% из Шпаније, Италије, Норвеске,  Енглеске, Македоније и Канаде.

У Анкети је учествовало 66,80% житеља дијаспоре пореклом из Уже Србије, 19,51% из Војводине, 7,32% из БиХ, 1,27% из Репиблике Српске, 1.27% са Косова, 1.27% из Македонија, 1,27% из Црне Горе и 1.27% из Хрватске.

Анкетом је обухваћено 51,9% жена и 48,1% мушкараца.

Учешће у Анкети житеља трећега доба дијаспоре по годинама старости је следеће: до 50 година старости 8,87%, 50 – 60 година 53,16%,  60 до 70 година 26,59%, 70 до 80 година 3,81% и преко 80 година 2,54%, а податак о годинама старости није дало 5,03% уз образложење да тај податак спада уприватност.

Према занимању 21,52% учесника у Анкети су пензионери, 30,38% житељи дијаспоре са високом стручном спремом, 30,38% са средњим стручном спремом 17,72%.

Према брачном статусу учесника у Анкети је: ожењен/удата 68,5%, неожењен /неудата 3,8%, разведен/разведена 8,9%, удовац/удовица 8,9%.

Учесници анкете су отишли у иностранствоу 59,5%  сами, односно у 40,5% са породицом.

Учесници анкете су оценили своју животну оријентацијуу 74,4% случајева као оптимистичку, 3,8 % као песимистичку и 21,8 нема одређења.

Задовољство живљења у иностранству – испитаници су у 84,8% случајева задовољни,  11,4% је делимично задовољно и 3,8% је незадовољно.

У животном окружењу у иностранству испитаницима највише недостају родбина и пријатељи - 28,3%, домаћа атмосфера и дружење - 23,33,  земља матица, обичаји, кухиња - 23,33%, имају све што им је потребно - 25%.

Хоби активности које испитаници обављају због личног задовољства су рекреативне спортске активности у  35% случајева, шетње, излети, путовања - 16,67%, друштвени и хуманитарни рад - 10%,читање – 8,3%, друштвене игре - 5%, музика - 6,67%, неговање цвећа - 5%, и не упражњава хоби активности - 13,33%.

Учесталост посета родним крају - сваке годинепосећује свој родни крај - 16,5%, сваке 2 до 3 године - 22,8%, једном у 5 година - 20,3%, једном у 10 година - 32,9%, једном у 20 и више година - 2,5% и никад не посећује свој родни крај  5,1%

Исказане потребе за услугама здравственог туризма - анкетирани су изразили жељу за боравком у Врњачкој Бањи у 18,18% случајева, Соко Бањи 16,36%, Рибарској Бањи 16,36%,  Луковској Бањи 12,73%, Меленци  Бањи  12,73%,  Ждрело Бањи 12,73%, Бањи Врујци 10,91%.

Заинтересованост за посету и учешће у појединим значајнијим догађајима у Србији осказана је кроз Интерес за велике спортске догађаје у земљи у 18,2% случајева, за спортско рекреативне манифестације трећег доба у земљи 13,6%, за учешће у значајним културно – уметничким манифестацијама трећег доба у земљи 16,7%, за организована туристичка путовања по Србији у летњој и зимској сезони  22,7%, за организована вансезонска путовања по Србији 31,8%, за прославе и дружења у време новогодишњих, верских и државних празника 18,2% и није заинтересовано 40,9% испитаника.

Заинтересованост за учешће на годишњој Манифестацији Четврта Дорћолијада спорта, здравља и културе трећега доба у Београду (традиционалне спортско рекреативне игре на отвореном стадиону уз прилагођене спортске дисциплинеза старије: Пикадо; Фудбал – пенали на мале голове без голмана; Кошарка – слободнабацања; Боћање; и Шах – исказало је 17,9% испитаника, није заинтересовано 47,4% и нема став о томе  34,6% учесника у анкети.

Од знаменитости испитаници би желели у Београду да обиђу Авалски торањ у 53,6% случајева, Калемегдан у 17,9%,Храм Светог Саве 67,9%,Музеј православне цркве у  75%, Конак Кнегиње Љубице у 28,6%, Стари двор  у  32,1%, Народни музеј у Београду у 67,9%, Народно позориште у Београду у 32,1%, Кућу цвећа - маузолеј Ј. Б. Тита у  10,7%, Винчу – Бело брдо у 21,4%,  Скадарлију у 17,9%, и да разгледају Београд вожњом бродом са река 32,1%.

За ову Анкету учесници су сазнали преко Интернета у 50,7% случајева, преко пријатеља 24,7%, и у црквеној општини  24,7%.

Укупни резултати овог анкетног истраживања презентовани су, у циљу информисања о реализованом Пројекту, Управи за сарадњу с дијаспором и Србима у региону Министарства спољних послова Србије и Српској Православној цркви који су пружили знатну подршку у његовој практичној реализацији.

Резултате истраживања ће Удружење – Београдски покрет трећег доба Дорћолијада користити у  раду за своје потребе ради успостављања даље сарадње са трећим добом наше дијаспоре. Део резултата истраживања бјављујемо и на Websajtu dorcolijada.com са кога ће моћи да их преузму и други заинтересовани портали наше дијаспоре, а доступни су и другим заинтересованим медијима, институцијама, друштвима, удружењима, туристичким и другим организацијама.      

                                                             Руководилац Пројекта Душан Максимовић,проф.

Predstavnici Beogradskog pokreta treceg doba Dorćolijade obisli su nase prijatelje u dijaspori - Udruženje penzionera iz Geteborga - Svedska. Tom prilikom informisali smo ih o nasim programskin aktivnostima i predstojećoj manifestaciji Dorćolijada sporta, zdravlja i kulture trećeg doba u Beogradu

Udruzenje penzionera ``Sindjelic``iz Geteborga srdacno je primilo nase predstavnike i tom prilikom upoznali smo domacine sa Anketnim istrazivanjem koje sprovodimo u cilju blize saradnje u oblasti sportsko rekreativnih aktivnosti, kulture i umetnosti.

Beogradski pokret treceg doba Dorcolijada sprovelo je istrazivanje medju nasom dijasporom u inostranstvu na svim kontinentima uz podrsku Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Srbije i u saradnji sa Srpskom Pravoslavnom crkvom.

 =============================================================


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

14. DECEMBAR 2015

 ДОРЋОЛИЈАДА  ОРГАНИЗОВАЛA МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ  ИНФОРМАТИЧКЕ  ИГРЕ

Петочлана екипа „трећег доба“ и петочлана екипа ученика ОШ „Михајло Петровић Алас“ такмичили се у брзом куцању СМС порука, проналажењу података на интернет претраживачима, познавању  обраде текста у ворду и прављењу селфија

ТВ ПИНК - Интервју пред такмичење:

https://www.youtube.com/watch?v=JLw2hTEtJmU

TELEGRAF - Изванредна репортажа са такмичења:

https://www.youtube.com/watch?v=VPrEEGQMpzc

Beogradska hronika reportaza sa lica mesta

https://www.youtube.com/watch?v=D8Qza1GNkUQ

СТУДИО Б - ЈУТАРЊИ ПРОГРАМ - Интервју учесника:

https://www.youtube.com/watch?v=BvzuXcyUFRM

Заслужена победа младих резултатом 3:1. Такмичење је било отворено за јавност и изванредно посећено. Обе екипе су бодрене бучним овацијама.Честитамо екипама на сјајној борби, великом залагању, доприносу и укупно створеној атмосфери уз дружење  и музику.

Организациони одбор и оцењивачки жири једносгласно су се сложили да су у овој игри сви победили и заслужено освојили златне медаље.

                                          ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Међугенерацијске информатичке игре су круна  четворомесечног пројекта ширења информатичке писмености међу житељима трећег доба. Бесплатне курсеве основне обуке на рачунару похађало је око 300 наших суграђана.

Обука  је покренута поводом Међународног дана писмености 8. септембра 2015 годинео на иницијативу члана општинског већа Старога Града Петра Бојовића. Програм је обухватао обраду текста, употребу интернета, коришћење мејла, скајпа и друштвених мрежа.

МОЈА ТВ - Репортажа са обуке:

https://www.youtube.com/watch?v=FpxUZzyvkmg

Догађај је изазвао велику медијску пажњу и бројну подршку суграђана како директну тако и преко друштвених мрежа.

Удружење Дорћолијада овом приликом захваљује свим полазницима Школе компјутера трећега доба - учесницима првих Међугенерацијских информатичких игара, ученицима Основне школе ``Михаило Петровић Алас``, посебно медијима који су се одазвали овом позиву - Моја ТВ - репортажа са обуке, ТВ Коперникус - интервју, Телеграф - врхунска репортажа са такмичења, ТВ Пинк - интервју, РТС - Београдска хроника - репортажа-интервју, ТВ студио Б - Јутарњи програм - интервју учесника, Радио Београд - интервју и другима који су пренели догађај на својим порталима као што су ТВ N-1, B-92 и др., као и друштвеним мрежама у земљи и иностранству, затим својим члановима и свима присутним београђанима на овој манифестацији који су је увеличали, посетиоцима Вебсајта www.dorcolijada.com и суграђанима који су нас подржали и упућују нам бројне честитке путем мејла, Фејсбука и других друштвених мрежа.

Председник Удружења - Дорћолијада и Главни и одговорни уредник Websajta dorcolijada.com

                                                                                      Душан Mаксимовић, проф.

                          Pobednicki selfi fotos ekipe OŠ ``Mihailo Petrovic Alas``

Председник Удружења - Дорћолијада и

Главни и одговорни уредник Websajta dorcolijada.com

                                                                                      Душан Mаксимовић, проф.

    

     


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

9. decembar 2017

Svecano obelezen Međunarodni dan ljudskih prava

Organizovan FORUM ``O nama sa nama``- izazovi u ostvarivanju prava starijih iz njihovog i iz ugla zastitnika gradjana. FORUMU, pored mnogobrojnih ucesnika - predstavnika penzionera, zitelja treceg doba, organizacija koje brinu o starijim sugradjanima i dr. prisustvovali i predstavnici Asocijacije sporta zdravlja i kulture Dorcilijada.

 

Zamenica zaštitinika građana za prava starijih Vladana Jović istakla je, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, da je ove godine posvećena pažnja starijim osobama i ukazala na probleme sa kojima se suočava "ta ranjiva drustvena grupa i na potrebu zastite i unapređenja njihovih prava". Prema njenim rečima, stariji se najčešće žale na probleme u oblasti ostvarivanja socijalnih i ekonomskih prava, prava na penziono osiguranje, na usluge podrške, ali i na izloženost nasilju i na probleme u oblasti komunalnih usluga.

Na forumu su, o znacajnim pitanjima iz oblasti ostvarivanja prava starijih, govorili i Nadežda Satarić iz organizacije AMITY - Snaga prijateljstva, predstavnica Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović i zamenik predsednika Saveza penzionera Srbije Vasilije Bjelobrković. U diskusiji su ucestvovali mnogi prisutni doprinoseci konstruktivnim predlozima za unapredjivanje prava starijih sugradjana medju kojima i Predsednik Beogradskog pokreta trecg doba Dusan Maksimovic.

 

                                         ==============================================


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

POD POKROVITELJSTVOM MINISTRA UNUTRASNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE Dr. NEBOJSE STEFANOVICA, 24.MARTA 2018 U SALI ``ZVEZDARA TEATRA`` SVECANO OBELEZENA JUBILARNA 50 GODIŠNJICA OSNIVANJA I RADA UDRUŽENJA PENZIONERA SAVEZNOG MUP-

PROSLAVI PRISUSTVOVALO VISE OD 250 POSETILACA - CLANOVA I GOSTIJU.

PROSLAVI PRISUSTVOVALI  I PREDSTAVNICI BEOGRADSKOG POKRETA TRECEG DOBA DORCOLIJADE

 

                                     Predsednik Organizacionog odbora proslave 50 god. osnivanja i rada Udruzenja Borisav Kovacevic drzi inspirativno uvodno izlaganje uz buran aplauz svih prisutnih

 

Izaslanik Ministra unutrasnjih poslova Dr. Nebojse Stefanovoca - Ministra, general Slavoljub Dabic, toplim recima pozdravlja sve prisutne i upucuje cestitke u ime Ministra Stefanovica povodom proslave Udruzenja

Najvise priznanje Plaketa Udruzenja sa zlatnom  medaljom dodeljena Ministru unutrasnjih poslova Dr. Nebojsi Stefanovicu - prima izaslanik Ministra - Savetnik Slavoljub Dabic, general.

 Najvise priznanje Plaketa Udruzenja sa zlatnom medaljom dodeljena jedinom zivom clanu - osnivaca i pevog Upravnog odbora Udruzenja 1968 g. Mate Matutinovicu

     

 

Clanovi i gosti zauzimaju mesta u izvanrednom ambijentu sale ``ZVEZDARA TEATRA``

                  


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

JEVREMOVA ULICA SUSRETA 1.04.2018

  TRADICIONALNA DESETA MANIFESTACIJA  POVODOM OBELEŽAVANJA DANA OPŠTINE – CVETI          

I PORED KISNOG DANA ZNACAJNA POSETA NAJMLADJIH I NAJSTARIJIH SUGRADJANA STANDU ASOCIJACIJE SPORTA, ZDRAVLJA I KULTURE DORĆOLIJADA U JEVREMOVOJ ULICI SUSRETA (ugao Jevremove i Dobracine).

MANJE UKUPNOG BROJA POSETILACA NEGO RANIJIH GODINA KAKO ZBOG VREMENA TAKO I ZBOG NEDOSTATAKA SREDSTAVA ZA NABAVKU  TENDI - CIRADA ZA ZASTITU STANDOVA OD KISNOG DANA.

 


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
© 2020 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko