PREUZETO SA SAJTA www.sapens.rs

maj 2020

Поштовани председници покрајинских Савеза, Окружних одбора, градских, општинских и гранских удружења пензионера – чланица Савеза пензионера Србије

У складу са мерама државне политике у вези пандемије “Ковид-19“, активност Савеза пензионера Србије и његових чланица је током ванредног стања, уведеног 16. марта 2020. године, била прилагођена новонасталим условима. Након укидања ванредног стања 06. маја ове године и задржавања мера ванредне ситуације, обновљен је рад у седиштима републичке, покрајинских, окружних, градских и општинских организација и удружења.

С обзиром на основну делатност Савеза пензионера Србије, која се односи на социјално-хуманитарне и друге активности ради остваривања и унапређивања заједничких циљева и интереса пензионера, наше чланице су, у условима ванредног стања, било кроз дежурство млађих пензионера у удружењима или радом од куће, остваривале комуникацију и контакт са својим члановима. Контакт је редовно оствариван путем телефонских разговора, порука, мејлова, преко вебсајтова и др. посебно са делом социјално и здравствено угрожених чланова, пружајући им подршку и савете за решавање појединачно насталих проблема у условима живљења у ванредном стању, као и остваривањем сарадње са месним волонтерским центрима пружајући им на тај начин и непосредну помоћ.

Овом приликом желим да укажем и посебно истакнем лично задовољство да је укупна пензионерска популација у Републици Србији, као и сви њени суграђани преко 65 година старости, одговорно приступила реализацији свих одлука државног врха Републике Србије, заснованих на препорукама наших стручњака у области епидемиологије. Захваљујући изузетно одговорном односу пензионера, добром функционисању здравственог система у земљи, изузетној пожртвованости здравствених радника, као и успешном деловању других државних и друштвених институција у условима ванредних мера, епидемија се, по оцени стручњака, налази под контролом.

Тиме су створени услови за обнову активности републичке организације пензионера у целини.

Међутим, још увек је неизвесно како ће се убудуће развијати и понашати сама епидемија. Стога је неопходно и даље пратити стање и, као до сада, придржавати се свих упутстава и препорука епидемиолошких стручњака и надлежних институција. У фази консолидације активности потребно је да се изврши и низ додатних мера за даљи несметани рад свих наших удружења.

Мере које се буду доносиле односиће се, поред покретања економског развоја земље и на стварање услова за наставак нормалног живота и рада у земљи, а тиме и даљих редовних активности пензионерских организација. С тим у вези препоручујемо свим удружењима пензионера Србије следеће

  1. Да се и даље одговорно поштују све мере надлежних државних органа које се заснивају на стручним упутствима наших епидемиолога, укључујући посебно препоруке у вези са личном заштитом, као и условима, начинима и могућностима окупљања чланства.
  • Да се пре покретања било каквих активности утврђених програмима рада, обави дезинфекција свих просторија које пензионери користе, у складу са детаљним упутствима Завода за јавно здравље.
  • Да се настави са посебном бригом о најстаријим и социјално угроженим  члановима удружења пензионера у сарадњи са локалним самоуправама, обезбеђујући им неопходну социјално-хуманитарну подршку и помоћ.
  • Активности у удружењима пензионера до потпуне нормализације стања свести на неопходне послове и обавезе у складу са препорученим мерама.

У очекивању да ћемо ускоро наставити наше редовне програмске активности у пуном капацитету,

                                                          срдачно Вас поздрављам,

                                                                                                              Председник

                                                                                                              Проф. др. Андреја Савић

 


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

  1. MARTA 2020 GODINE

SKUPŠTINU GRADSKE ORGANIZACIJE PENZIONERA  BEOGRADAJE OTVORIO I VODIO PREDSEDNIK GOP-a VASILIJE BELOBRKOVIĆ.

RAZMATRANA SU PITANJA IZVESTAJA O RADU I FINANSIJSKOG POSLOVANJA U 2019 GODINI, IZVESTAJ NADZORNOG ODBORA GOP-A, IZMENE I DOPUNE STATUTA I IZBOR DVA NOVA PODPREDSEDNIKA GOP-a.

U UVODNOM IZLAGANJU PREDSEDNIK GOP-a, BELOBRKOVIĆ, JE ISTAKAO REZULTATE U RADU U PROTEKLOM PERIODU KOJI SE ODNOSE NA POBOLJŠANJE MATERIJALNOG I OPŠTE-DRUŠTVENOG POLOŽAJA PENZIONERA NE SAMO BEOGRADA NEGO I CELE SRBIJE I ZALAGANJA PO MNOGIM PITANJIMA POBOLJSAVANJA POLOZAJA I KVALITETA ZIVOTA PENZIONERA PREKO I UZ POMOC SAVEZA PENZIONERA SRBIJE. TO SE POSEBNO ODNOSI NA SOCIJALNO MATERIJALNI POLOZAJ PENZIONERA I REŠAVANJE NJIHOVIH  STATUSNIH PITANJA, PREDLADANJE MODELA REDOVNOG USKLADJIVANJA PENZIJA, PREDLAGANJA POVRATKA UMANJENIH PENZIJA ODREDJENOM BROJU PENZIONERA KOJI SU PONELI TERET U PERIODU KADA JE TO BILO NEOPHODNO. IZVRŠENO JE ZNAČAJNO UNAPREĐENJE SOCIJALNO – HUMANITARNOG RADA, DRUŠTVENOG, ZDRAVSTVENOG, EDUKATIVNOG, KULTURNO ZABAVNOG I SPORTSKO - REKREATIVNOG ŽIVOTA PENZIONERA.

VIDLJIVI SU REZULTATI AKTIVNOSTI GOP-A U POKRETU TRECEG DOBA SRBIJE, POSEBNO NA RAZVOJU VIŠEGODIŠNJEG PROJEKTA OLIMPIJADE SPORTA, ZDRAVLJA I KULTURE TRECEG DOBA KOJI OKUPLJA SVAKE GODINE SVE VEĆI BROJ ŽITELJA TREĆEG DOBA – UČESNIKA MANIFESTACIJE U VRNJAČKOJ BANJI.  TAKODJE JE ZNAČAJNA PODRSKA ORGANIZOVANJU, VEC TRADICIONALNIH, MINI OLIMPIJADA TREĆEG DOBA PO GRADOVIMA ŠIROM SRBIJE, KAO ŠTO SU MANIFESTACIJE BEOGRADSKOG POKRETA TRECEG DOBA DORCOLIJADA,  MINI OLIMPIJADE U NOVOM SADU, NIŠU I MNOGIM DRUGIM GRADOVIMA I MESTIMA ŠIROM SRBIJE, ŠTO ĆE SE I DALJE RAZVIJATI.

AKTIVNOSTI POKRETA TREĆEG DOBA SRBIJE, SAVEZA PENZIONERA SRBIJE I GOP-A U PREDHODNOM PERIODU KRUNISANE SU FORMIRANJEM EVROPSKOG POKRETA TREĆEG DOBA U BEOGRADU I PRIPREMOM PRVE EVROPSKE OLIMPIJADE TREĆEG DOBA KOJU OVE GODINE U VRNJAČKOJ BANJI ORGANIZUJE POKRET TREĆEG DOBA SRBIJE I SAVEZ PENZIONERA SRBIJE U SARADNJI SA SPORTSKIM SAVEZ0M SRBIJE, MINISTARSTVOM SPORTA I OMLADINE I OPŠTINOM VRNJAČKA BANJA.

RADU SKUPSTINE GOP-A PRISUSTVOVAO JE I PREDSEDNIK SAVEZA PENZIONERA SRBIJE PROF. DR. ANDREJA SAVIC KOJI JE UVEK PRISUTAN I AKTIVNO DOPRINOSI RADU SVIH UDRUŽENJA PENZIONERA U SRBIJI.  POZDRAVIO JE GODIŠNJU SKUPŠTINU GOP-a - PREDSTAVNIKE SVIH OPŠTINSKIH I GRANSKIH UDRUŽENJA PENZIONERA GRADA BEOGRADA I UKAZAO NA POSTIGNUTE REZULTATE U RADU PENZIONERSKIH UDRUŽENJA U PROTEKLOJ GODINI.

TOM PRILIKOM JE ISTAKAO POZITIVNE REZULTATE U RADU GOP-A, KROZ BROJNE AKTIVNOSTI NA UNAPREĐIVANJU ZAJEDNIČKIH I OPŠTIH INTERESA PENZIONERA BEOGRADA I SRBIJE, KAO I UKAZAO NA POTREBU DALJEG RAZVOJA AKTIVNOSTI UDRUŽENJA PENZIONERA U SRBIJI U CILJU NJIHOVOG OMASOVLJAVANJA, UNAPREDJENJA ORGANIZACIJE RADA, KADROVSKOG JAČANJA I OSTVARIVANJA SARADNJE SA GRADSKIM I LOKALNIM ZAJEDNICAMA.

U KONSTRUKTIVNOJ DISKUSIJI, KOJA JE POTOM USLEDILA OD VEĆEG BROJA SKUPŠTINSKIH DELEGATA, JEDNOGLASNO JE DATA POZITIVNA OCENA RADU GOP-A U PREDHODNOJ GODINI UZ UKAZIVANJE SPEČIFICNE ORGANIZACIONE I DRUGE PROBLEMATIKE SA KOJOM SE SVAKODNEVNO SUSREĆU POJEDINA OPŠTINSKA I GRANSKA UDRUŽENJA PENZIONERA U BEOGRADU KOJE JE NEOPHODNO RAZREŠITI, KAO I ISTICANJE ŠTA TREBA URADITI U NAREDNOM PERIODU.

Predstavnik granskog Udruženja penzionera Saveznog MUP-a i Predsednik Beogradskog pokreta treceg doba Dorcolijada, Dušan Maksimović, prof. pozdravio je uspešan rad i brojne značajne aktivnosti GOP-a u predhodnoj godini i posebno se osvrnuo na programske zadatke u budiućem radu, a kao najvažnije nastojanje na daljem unapredjivanju rada opstinskih i granskih udruzenja penzionera u Beogradu i sire smatrajući da treba:

- Pobošljati Zakon o udruženjima gradjana i regulisati na poseban način organizovanje penzionerskih i drugih društveno značajnih organizacija, kroz sistem iza kojeg će da stoji država. Takva iskustva postoje u drugim zemljama i treba ih proučiti.

- Unaprediti razvoj informacione tehnologije u svim udruženjima penzionera, da ni jedno udruženje penzionera, kako u Beogradu tako i Srbiji, ne bude bez racunara, bez organizovane informatičke edukacije, mrežnog povezivanja i razvoja informisanja putem mejlova i internet sajtova. To je projekat za koji se moramo zajednicki zaloziti i to je nasa budućnost

- Unaprediti saradnju udruženja penzionera sa lokalnim odnosno gradskim zajednicama, jer se radi o programskim aktivnostima od šireg društvenog značaja, a dobri projekti zaslužuju da budu podržani i finansirani - to se mora zajedničkim snagama ostvaritii uz učešće rukovodtva GOP-a i Saveza penzionera Srbije

- Dobro bi bilo da se pristupi zajedničkom projektovanju odredjenih programskih aktivnosti, da se  razmenjuju iskustva na tribinama, seminarima i stručnim savetovanjima u cilju dolaženja do rešanja po nizu pitanja od interesa za ukupno članstvo.

- Znacajne su društvene aktivnosti GOP-a u Pokretu treceg doba Srbije na razvoju projekta Olimpijade sporta, zdravlja i kulture treceg doba  kao i razvoj Mini olimpijada širom Srbije. Te aktivnosti su krunisane formiranjem Evropskog pokreta trećeg doba u Beogradu i pripremom Prve Evropske Olimpijade trećeg doba koju planira Pokret trećeg doba Srbije. Neophodno je i dalje razvijati, kako socijalno humanitarni rad, tako i sportsko rekreativne aktivnosti zitelja treceg doba na republickom i na gradskim i opstinskim nivoima kao sto su Mini olimpijade Beogradskog pokreta treceg doba Dorcolijada, Mini olimpijade u Nisu, Valjevu, Sapcu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Subotici i mnogim drugim gradovima i mestima sirom Srbije.

- U Pravilnik o drustvenom standardu republickog FONDA PIO, radi utvrdjivanja strukture, obima i namene sredstava namenjenih svim opstinskim udruženjima u Srbiji - bi trebalo uključiti i potrebe granskih udruzenja penzionera kojih je oko 10% od ukupnog broja članstva, a koja su do sada bila, neopravdano, uskraćena za odredjene benefite PIO FONDA namenjenih penzionerima.

*    *    *

ZA NOVE PDDREDSEDNIKE GRADSKE ORGANIZACIJE BEOGRADA JEDNOGLASNO SU IZABRANI KANDIDATI KOJI SU U SVOJIM SREDINAMA POSTIGLI IZUZETNO ZNACAJNE REZULTATE U PREDHODNOM PERIODU I TO:

- PAVLE LUČIČ, PREDSEDNIK OPŠTINSKOG UDRUŽENJA PENZIONERA NOVOG BEOGRADA I

- SLOBODANKA CECA ILIĆ, PREDSEDNIK GRANSKOG UDRUŽENJA PENZIONERA BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA

======================================


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

U maju 2020. u Vrnjačkoj Banji...

Evropski pokret trećeg doba, koji su u decembru 2019. u Beogradu formirale penzionerske organizacije Srbije, Slovenije, Mađarske i Severne Makedonije i koji je otvoren za pristup organizacijama najstarijih žitelja svih zemalja Evrope, najavljuje kao svoju prvu aktivnost organizaciju PRVE EVROPSKE OLIMPIJADE SPORTA TREĆEG DOBA u maju 2020. u Vrnjačkoj Banji, mestu u kome se inače tradicionalno održavaju Olimpijade sporta, zdravlja i kulture Pokreta trećeg doba Srbije.

Na prvom sastanku predstavnika penzionera četiri prijateljske zemlje usvojen je Statut, imenovani su članovi Upravnog i Nadzornog odbora, kao i Organizacioni odbor Prve Evropske olimpijade. Za predsednika Upravnog odbora izabran je Predsednik Pokreta trećeg doba i Saveza penzionera Srbije prof. dr Andreja Savić. U narednom periodu biće utvrđen program Prve evropske olimpijade,propozicije i način izbor njenih učesnika.

Osnivači Pokreta trećeg doba Srbije su Savez penzionera Srbije, Gradski odbor Saveza penzionera Beograda, Udruženje penzionera grada Novog Sada, Udruženje penzionera grada Niša...
Pokret trećeg doba Srbije okuplja sve koji nisu radno aktivni i koji imaju više od 60 godina, bez obzira da li su bili zaposleni ili ne, bez obzira da li su u drugim organizacijama ili udruženjima...

======================================


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

Obeležen značajan jubilej - 40 godišnjica osnivanja i rada Udruženja penzionera Banke Poštanske štedionice

Svečana sednica Skupštine Udruženja Banke Poštanske štedionice i proslava 40 godišnjice osnivanja i rada organizovana je u Domu vojske Srbije u Beogradu 1. novembra 2019.

Predsednica Udruženja penzionera Banke poštanske štedionice Svetlana Ilic – Ceca, otvarajući svečanu Skupštinu Udruženja, istakla je veliki značaj i uspešnu aktivnost ovog Udruženja u proteklom dugogodišnjem periodu. Toplim rečima je pozdravila sve članove i goste čestitajući im značajan Jubilej Udruženja koje je osnovano na Svetski dan štednje 31. oktobra 1979 godine. Posebno je naglasila izvanrednu saradnju sa rukovodstvom matične kuće koje pruža veliku podršku svim aktivnostima u interesu članstva.

 Pozdravila je prisustvo Predsednika Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica mr Bojana Kekića, zatim Predsedika Saveza penzionera Srbije i Predsednika Pokreta trećeg doba Srbije Prof. dr Andreju Savića; Predsednika Gradskog odbora penzionera Beograda i Predsednika Izvršnog odbora Pokreta trečeg doba Srbije Vasilija Belobrkovića; i Predsednika Beogradskog pokreta trećeg doba Dorćolijada Dušana Maksimovića, prof.

 Prijateljima i članovima Udruženja uručene su zahvalnice i pokloni za doprinos i dugogodišnju saradnju.

Istovremeno, Udruženju penzionera Banke poštanska štedionica je uručena zahvalnica Beogradskog pokreta trećeg doba Dorćolijada za višegodišnju uspešnu saradnju u zajedničkim projektima u oblasti sportsko rekreativnih, kulturno umetničkih i drugih društvenih aktivnosti.

 

Predsednik Izvršnog odbora Banke Poštanska štedionica mr Bojan Kekić, koji je uvek uz svoje penzionere, čestitao je penzionerima 40 godišnjicu osnivanja i rada i podsetio je da je Banka Poštanska štedionica osnovana 1921 godine, da ima dugu i bogatu tradiciju i da uskoro počinju pripeme za svečano obeležavajnje 100 godišnjice uspešnog rada. Pozvao je da se i Udruženje penzionera Banke poštanska štedionica uključi u ovu proslavu.Takodje je najavio da će ubuduće članovi Udruženja penzionera uz rodjendansku dobijati i novčanu čestitku.

Prigodnim rečima podrške izuzetno uspešnim aktivnostima ovog granskog Udruženja penzionera jubilej su čestitali i Predsednik Saveza penzionera Srbije Prof. dr. Andreja Savić, Predsednik Gradskog odbora penzionera Beograda Vasilije Belobrković i Predsednik Beogradskog pokreta trećeg doba Dorćolijada Dušan Maksimović, prof.

Uz prisustvo preko 300 članova održana je Svečana sednica Skupštine Udruženja, na kojoj su sumirani uspešni rezultati u protekloj godini, a zatim je nastavljena proslava uz veselo druženje.    

 

Članovi Udruženja penzionera Banke poštanska štedionica ponosni su na osvojeno prvo mesto u fudbalu i pehar Dorćolijade sporta, zdravlja i kulture trećeg doba 15. Juna 2019 godine na stadionu FK. Dorćol u Beogradu.

==============================================================


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

11.09.2019

Vecini penzionera Srbije prihvatljiva inicijativa Fiskalnog Saveta za uskladjivanje penzija po ``SVAJCARSKOM MODELU`` tj. redovnog uskladjivanja sa inflacijom i zaradama.

Savez  penzionera Srbije aktivno se ukljucio u javnu raspravu povodom resavanja pitanja modela uskladjivanja penzija. Predsednik Saveza penzionera Srbije, Prof. dr. Andreja Savic, uputio pismo Skupstini Srbije, Predsedniku drzave, Predsednici  vlade i Ministarstvima rada i finansija sa konkretnim predlozima penzionera svih opstinskih, gradskih, okruznih i pokrajinskih udruzenja penzionera. Penzioneri su jedinstveni da Zakonom o PIO treba utvrditi sistemska resenja u ovoj oblasti. Penzioneri se, istovremeno, jedinstveno  izjasnili za pokretanje inicijative za povracaj umanjenih penzija 2014 – 2018 godine.

Blize informacije o mogucim modelima uskladjivanja penzija pogledajte u clanku koji je objavila ``Politika`` 11.09.2019:

 Toggle editor

 


Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Aplikko