januar 2021

SA WEBSAJTA POKRETA TECEG DOBA SRBIJE

                                                 

  POKRET TREĆEG DOBA SRBIJE

                                 Osnivači

Osnivači Pokreta trećeg doba Srbije su Savez penzionera Srbije, Gradski odbor

Saveza penzionera Beograda, Udruženje penzionera grada Novog Sada, Udruženje

penzionera grada Niša

Pokret trećeg doba Srbije okuplja sve koji nisu radno aktivni i koji imaju više od 60

godina, bez obzira da li su bili zaposleni ili ne, bez obzira da li su u drugim

organizacijama ili udruženjima…

Ciljevi i zadaci

Pokret trećeg doba Srbije je osnovan sa ciljem – da štiti interese najstarije

populacije, – da zastupa univerzalne vrednosti svake civilizacije koje podrazumevaju

pravo na častan i dostojanstven život, što znači pre svega obezbeđenje uslova za

egzistenciju, lečenje i pomoć u slučaju bolesti, podmirenje kulturnih potreba, pravo

na uživanje plodova svog dugogodišnjeg rada, na human odnos porodičnog i drugog

okruženja, na zaštitu svoje imovine, udruživanje radi međusobnog pomaganja,

omogućavanje organizovanja radi zaštite svojih interesa, – da organizuje i ponudi

lokalnoj društvenoj zajednici aktiviranje stručnih i drugih potencijala svojih članova

Pokret trećeg doba Srbije postavio je svojim članovima zadatak, da se uz pomoć

stručnjaka raznih profila, prevashodno iz svojih redova, pojedinačno i organizovano

bore protiv siromaštva, bolesti, nemoći, usamljenosti, dosade, depresije, nepravdi i

društvu… – za svoj mir, zdravlje i ličnu i porodičnu sreću.

Pokret trećeg doba Srbije okuplja sve koji su zainteresovani da se ovi ciljevi i

zadaci ostvare, kako bi se kroz razne aktivnosti afirmisala briga društva za najstariju

populaciju, omogućila mirna i srećna starost što većem broju njenih članova,

produžio životni vek, iskoristili stručni potencijali i životno i radno iskustvo mnogih

koji su još uvek u moći da savetima i ličnim učešćem pomognu proizvodne i druge

procese….

===================================

IZ RADA POKRETA TREĆEG DOBA SRBIJE I

        BEOGRADSKOG POKRETA TREĆEG DOBA DORĆOLIJADE

TEKST PREUZET IZ GLASA OSIGURANIKA

IZDANJE 31. DECEMBRA 2020 GODINE

TEKST PREUZET IZ GLASA OSIGURANIKA

IZDANJE 31. januara 2021 GODINE

UREDNISTVO WEBSAJTA

BEOGRADSKOG POKRETA TRECEG DOBA DORCOLIJADA

WWW.dorcolijada.com

E-mail.dorcolijada@gmail.com

———————————————-