Dana 31.10.2022 godine održana Izborna skupština

Granskog Udruženja penzionera

Banke pošanske štedionice – BEOGRAD.

Na Skupštini je Predsednica Udruženja penzionera Banke poštanske štedionice

Slobodanka Ilić – Ceca, prezentovala Izveštaj o radu za predhodni period.

Tom prilikom je naglasila niz brojnih uspešnih aktivnosti kao i

dobru saradnju sa drugim udruženjima i institucijama,

Gradskim odborom penzionera Beograda i Savezom penzionera Srbije.

Sve organizovane i realizovane  programske aktivnosti u predhodnom periodu

sprovedene su uz veliku podršku rukovodstva matične kuće

Banke poštanska štedionica, posebno Izvršnog direktora Mr. Bojana Kekića,

koji je, između ostalog, obezbedio i adekvatne prostorije za rad Udruženja,

 čime su stvoreni uslovi za jos bolji i delotvorniji rad u narednom periodu.

Zatim  je izložila program rada za naredni period,

kao i strategiju, viziju rada i daljeg razvoja Udruženja.

Radna grupa za predlaganje kandidata za novo rukovodstvo Udruženja

predlozila je Skupštini, polazeći od izvanrednih rezultata ostvarenih u predhodnom mandatnom

periodu sastav budućeg užeg i šireg rukovodstva.

za Predsednika Udruženja: Slobodanku Ilic – Cecu, dosadašnju predsednicu Udruženja i

za Zamenika predsednika: Ninoslava Mardjokića.

Skupština je jednoglasno, uz burni aplasuz, prihvatila predlog Radne grupe,

izjašnjavajuci se o svakom kandidatu pojedinačno, za sve organe i tela Udruženja.

Novoizabrana Predsednica se u svoje ime i u ime novoizabranog rukovodstva

Udruženja zahvalila na poverenju koje im je ukazalo članstvo Udruženja,

uz obećanje da će se nastaviti sa započetim radom i ostvarivanjem svih planiranih

programskih aktivnosti u narednom periodu.

Izbornoj skupštini su prisustvovali i gosti:

Prof. dr. Andreja Savić, Predsednik Saveza penzionera Srbije,

Ružica Belanović, Predsednica Gradske organizacije penzionera Beograda i

Prof. Dušan Maksimović, Predsednik Ogranka Dorćolijada Stari Grad – Pokreta

trećeg doba Beograda.

Predsednik Saveza penzionera Srbije Prof. dr. Andreja Savić i

Predsednica gradske organizacije Beograda Ružica Belanović,

pozdravili su sve prisutne, ukazujući na izuzetne rezultate

koje ovo Udruženje postiže u svom planiranom programskom delovanju.

Gostima – Prof. dr. Andreji Saviću, Ružici Belanović i Prof. Dušanu Makismoviću,

Predsednica Udruženja Slobodanka Ilić – Ceca je, u ime Udruženja, uručila posebne

zahvalnice Udruženja penzionera Banke poštanske štedionice,

akcionarsko društvo Beograd,

za izuzetnu dugogodišnju saradnju i

lični doprinos u radu Udruženja penzionera Banke.

Nakon zvaničnog dela rada Izborne Skupštine nastavljeno je druženje

članova Udruženja uz muziku, pesmu i igru.

=====================================