NOVEMBAR 2023

Pokret trećeg doba Beograda – Ogranak Dorćolijada Stari Grad,

u saradnji sa Gradskom opštinom Stari Grad,

organizovali su, u drugoj polovini meseca oktobra 2023 godine,

besplatnu Osnovnu internet obuku za penionere,

žitelje opštine Stari Grad.

Program ove obuke je realizovn za 20 zainteresovanih penzionera, nosioca penzionerske kartice Staroga Grada, koji imaju osnovna znanja iz rada na računaru. Nastava se izvodila u specijalizovanoj instituciji za IT obuku B.A.Y. com u 4 grupe po 5 kandidata.

Nastavnik IT Svetozar Lazarević. Ukupan fond časova iznosio je 9 nastavnih casova koji su realizovani u trajanju od tri dana po 3 školska časa dnevno.

Edukacija u oblasti informatike trećeg doba ima za cilј i podsticanje razvoja umešnosti živlјenja sugrađana trećeg doba i novi odnos prema starenju. Ulaskom u svet interneta odnosimo pobedu nad čestom usamlјenošću i marginalizovanošći žitelјa trećeg doba, pružamo doprinos razvoju samopouzdranja i vere u sopstvene snage. Pored toga rad u grupama, zajednička obuka i druženje doprinose međusobnom zbližavanju po osnovu zajedničkih interesa i osećaja pripadnosti određenoj društvenoj grupi.

Opština Stari Grad je, inače, široko otvorila svoja vrata za najmlađe i najstarije žitelјe i pored edukativnih, sportsko rekreativnih, kulturno umetničkih programa organizuje i široku paletu aktivnosti u okviru svoga Senior i Operativnog centra. Projekti koji se sprovode ujedno su i doprinos realizaciji nedavno usvojene Strategije aktivnog i zdravog starenja u Republici Srbiji. Pri tome osnovni principi brojnih programskih aktivnosti na opštini Stari Grad su obezbeđivanje aktivnog starenja za trecinu svoje populacije, rodne ravnopravnosti, međugeneracijske saradnje i solidarnosti, permanentnog učenja bez obzira na godine starosti, uključivanje u savremene tokove informacione tehnoligije, edukacija o zdravstvenim, psihološkim i socijalnim aspektima starenja  kao i aktivno učešće starijih u procesima lokalne i društvene zajednice.

Svi polaznici Osnovne Internet obuke uspesno su savladali predviđeni program.

Svecano uručivanje  odgovarajucih sertifikata, o uspešno završenoj obuci, obavljeno je u prostorijama opstine Stari Grad

17. novembra 2023 godine.

 U ime Predsednika opstine Radoslava Marjanovica,

koji je obilazio polaznike za vreme obuke, razgovarao sa njima i

interesovao se za sprovodjenje programa,

diplome je, svim polaznicima obuke,

urucio Aleksandar Puača, Clan opštiskog veća Stari Grad.

Uz cestitke za uspešno savladanu obuku Puača je istakao

da opština Stari Grad poklanja izuzetnu pažnju nizu seniorskih

programa među kojima je i permanentno tj. celoživotno učenje

u cilju obezbedjivanja aktivnog i zdravog starenja naših zitelja.

Uz prepoznavanje značaja realizacije brojnih programa

koji se organizuju od strane Dorćolijade Stari Grad,

napomenuo je

‚‚da ce Opština uvek podržavati ovakve i slične programe

za svoje najstarije zitelje koji cine trecinu ukupne populacije

opštine Stari Grad‚‚…

Predsednik Ogranka Dorcolijada Stari Grad zahvalio se svim polaznicima na odazivu i ozbiljnom pristupu edukativnom programu Osnove internet obuke.

Sa kandidatima je dogovoreno da stečeno znanje usavrsavaju i dalje i da ga prenose na svoje prijatelje, komšije, rodbinu, u cilju da se sto veći broj penzionera osposobi za korišćenje savremene tehnologije.

Zatim je istakao da ‚‚Uklјučivanje penzionera i žitelјa trećeg doba u Osnovnu internet obuku, doprinosi njihovom samopouzdanju i otvaranju novih mogućnosti počev od komunikacije sa udalјenom rodbinom, prijatelјima, pa do društvene angažovanosti u lokalnoj zajednici. To se posebno odnosi na korišćenje portala lokalne zajednice kao i njihovo uklјučivanje u postojeći sistem elektronske uprave Staroga Grada. Namera je da se što više administrativnih poslova obavlјa putem Interneta, što isklјučuje čekanje, a u mnogome štedi i vreme i novac.

Na drugoj strani cilј lokalne uprave je upravo unapređenje pružanja usluga svojim sugrađanima‚‚..

Polaznici su, veoma zadovoljni nakon obuke, pohvalili ovu aktivnost i zahvalili se na organizaciji i realizaciji Programa Dorćolijade i opštine Stari Grad. Pri tome su ukazali da će im stečena znanja dobro doći u praktičnom korišćenju velikih prednosti koje pruzaju Internet i društvene mreže.