Preuzeto sa sajta SMART KOLEKTIVA BEOGRAD

28 јуна, 2024

U okviru projekta „Posao po meri“ uspešno je realizovan program dvomesečnih radnih praksi za mlade osobe sa invaliditetom. Ovaj program, koji je trajao od februara do juna, omogućio je za 22 praktikanta priliku da steknu dragoceno radno iskustvo u saradnji sa 20 kompanija. 

Program „Radne prakse za mlade sa invaliditetom“ omogućio je mladima ne samo da razviju svoje veštine i steknu iskustvo, već i da pokažu izuzetnu posvećenost i entuzijazam. Program je uspešno rezultirao zaposlenjem jedne praktikantkinje u kompaniji Medigroup, dok su produženje prakse ponudile kompanija Mona za dva meseca, a Beogradski aerodrom za šest meseci. 

Prakse su realizovane na različitim pozicijama, a najzastupljenije su bile one u HR sektoru, gde je čak sedmoro praktikanata obavljalo svoju praksu. Pored toga, veliki broj praksi realizovan je na administrativnim pozicijama, što je omogućilo raznovrsno iskustvo i razvoj širokog spektra veština. 

Rezultati programa su izuzetno pozitivni, kako prema mišljenju poslodavaca, tako i prema utiscima praktikanata. Poslodavci su izrazili zadovoljstvo organizacijom prakse i saradnjom sa praktikantima, dok su mladi usvojili nova znanja i unapredili svoje kompetencije, čime su postali konkurentniji na tržištu rada. 

Poslovni sektor igra vitalnu ulogu u podsticanju jednakosti kroz sprovođenje politika različitosti i inkluzije, obezbeđujući jednake mogućnosti pri zapošljavanju, stvarajući pristupačno radno okruženje i angažujući se u inicijativama korporativne društvene odgovornosti.  

Projekat „Posao po meri: Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom“ finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom, zajedno sa Fondacijom Ana i Vlade Divac, Karitasom Srbije, Smart kolektivom i Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije. 

…………………………………………………………………………………